สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน

สภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน เป็นองค์กรประเภท “สมาคม”ที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่มีจิตวิญญาณสาธารณะ(Public Making) โดยมีเป้าประสงค์อย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของภาคประชาชน และการปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพ การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน โดยการจัดตั้ง “องค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม” รวมทั้ง “องค์กรวิชาชีพ” เพื่อกำหนดกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ” อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ใบอนุญาตวิทยุของวัด ; สมาคม สอทช.อำนวยความสะดวกให้แก่วัดที่ต้องการขอใบอนุญาตกระจายเสียงแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารกรอกข้อมูล ส่งหลักฐานผ่านสมาคม สอทช.ได้ตั้งแต่บัดนี้ ติดต่อโทร 0904163789

เนื่องจากมีวัดในหลายจังหวัดติดต่อขอให้สมาคม สอทช. ดำเนินการเรื่องใบอนุญาตให้ สมาคม สอทช. จึงขอแจ้งขั้นตอนการจัดทำเอกสารดังนี้

1.เตรียมเอกสารหลักฐานการจัดตั้งวัด และเจ้าอาวาส

2.เตรียมรายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานี ซึ่งประกอบด้วยด้วยพระภิกษุ จำนวน 4 รูป และผู้อำนวยการสถานีที่เป็นฆราวาส จำนวน 1 คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะบียนบ้าน ใบสุทธิกรณีเป็นพระภิกษุ

3.เตรียมรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารสถานีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ฆราวาสทั้งหมด พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (โดยขอให้ทุกคนทำการดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมกรอกข้อมูลปิดรูปให้ครบถ้วน)

4.หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น เสา เครื่องส่ง ห้องส่ง ผังรายการ รายละเอียดการดำเนินการของสถานี

5.ทำการดาวโหลดน์เอกสารข้างล่างนี้ แล้วกรอกให้สมบูรณ์ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง “สำนักงาน สอทช. เลขที่ 701/1 ซอย ส.ธรณินทร์ 7 แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กทม.10310”

 

เอกสารที่ต้องกรอกมีดังนี้

 

เนื้อหา

ใบอนุญาตวิทยุของวัด ; สมาคม สอทช.อำนวยความสะดวกให้แก่วัดที่ต้องการขอใบอนุญาตกระจายเสียงแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารกรอกข้อมูล ส่งหลักฐานผ่านสมาคม สอทช.ได้ตั้งแต่บัดนี้ ติดต่อโทร 0904163789

เนื่องจากมีวัดในหลายจังหวัดติดต่อขอให้สมาคม สอทช. ดำเนินการเรื่องใบอนุญาตให้ สมาคม สอทช. จึงขอแจ้งขั้นตอนการจัดทำเอกสารดังนี้

1.เตรียมเอกสารหลักฐานการจัดตั้งวัด และเจ้าอาวาส

2.เตรียมรายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานี ซึ่งประกอบด้วยด้วยพระภิกษุ จำนวน 4 รูป และผู้อำนวยการสถานีที่เป็นฆราวาส จำนวน 1 คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะบียนบ้าน ใบสุทธิกรณีเป็นพระภิกษุ

3.เตรียมรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารสถานีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ฆราวาสทั้งหมด พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (โดยขอให้ทุกคนทำการดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมกรอกข้อมูลปิดรูปให้ครบถ้วน)

4.หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น เสา เครื่องส่ง ห้องส่ง ผังรายการ รายละเอียดการดำเนินการของสถานี

5.ทำการดาวโหลดน์เอกสารข้างล่างนี้ แล้วกรอกให้สมบูรณ์ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง “สำนักงาน สอทช. เลขที่ 701/1 ซอย ส.ธรณินทร์ 7 แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กทม.10310”

 

เอกสารที่ต้องกรอกมีดังนี้

 

The Best Bookmaker Betfair Review FBetting cvisit from here.

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
71
456
1978
5130
16383
19316
2299526

เป้าหมายของวันนี้
216


Your IP:54.205.188.59
สำนักงานเลขาธิการ สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน เลขที่ 701/1 ซอยประชาอุทิศ 15 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320 เว็บไซต์ สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน ออกแบบโดย นาย สุชาติ พรมมี